Contact with overseas

Skype: Shawn Du: jcztechnical.support

           Ju: jczoversea

           Sophy: sophy.tian

           Xu:xufeizirun@163.com 

 

QQ:         Shawn Du:250192563

           xu:949646714 

           Sophy: 281084498

       

wechat:       xu:949646714

           sophy:sophytxr

 

Email:Shawn Du: technic@bjjcz.com

          xu: sales@bjjcz.com

          Sophy: sophy@bjjcz.com

         

 

MobileShawn Du: 0086-18701506182

            xu: 0086-15120041466

            Sophy: 0086-13811893346

         

 

  •